’t HONDENRIJK

Gedragsbegeleiding

Hondengedragsdeskundige

Hondengedragsdeskundige

Voor pups en jonge honden tot 6 maanden

Puppyopvoeding

Bij het horen van het woord ‘puppy’ denken we dadelijk aan een lief, schattig, klein bolletje, … Toch mag je je hierdoor niet laten misleiden.

Het is belangrijk dat je een goede vertrekbasis hebt om latere problemen te voorkomen. Aanleren is immers eenvoudiger dan afleren. De positieve en hondvriendelijke adviezen, zorgen dat je vanaf dag één een goede relatie met je pup kan opbouwen.

Voor oudere honden

Gedragstherapie

Soms weet je niet meer hoe je met je hond moet omgaan. Het is pas een probleem als het zo door de eigenaar ervaren wordt.

Vandaag de dag maakt de hond deel uit van het gezin. We hebben dan ook heel specifieke verwachtingen ten aanzien van een hond. De hond moet zich sociaal gedragen. Om hiertoe te komen is het belangrijk dat de eigenaar zijn hond begrijpt.

Ik help u graag om uw hond nog beter te leren kennen en ongewenst gedrag te voorkomen, op te lossen of hanteerbaar te maken.

Voor oudere honden

Gedragstherapie

Soms weet je niet meer hoe je met je hond moet omgaan. Het is pas een probleem als het zo door de eigenaar ervaren wordt.

Vandaag de dag maakt de hond deel uit van het gezin. We hebben dan ook heel specifieke verwachtingen ten aanzien van een hond. De hond moet zich sociaal gedragen. Om hiertoe te komen is het belangrijk dat de eigenaar zijn hond begrijpt.

Ik help u graag om uw hond nog beter te leren kennen en ongewenst gedrag te voorkomen, op te lossen of hanteerbaar te maken.

Het stellen van de juiste diagnose

Elk probleem heeft een andere oorzaak. Het is van belang om daarom eerst de juiste diagnose te stellen. Een therapie is maatwerk en richt zich op u, uw hond en de situatie en is altijd uniek! Gedragstherapie start altijd met een gedragsonderzoek en vergt vrijwel altijd heel wat doorzettingsvermogen en een behoorlijke tijdsinvestering. De meeste gedragsproblemen zijn niet of nauwelijks binnen een week op te lossen en sommige problemen zullen nooit helemaal verdwijnen. Ik begeleid u doorheen dit traject. Uzelf houdt echter de leiband vast. Alleen de hond én het baasje kunnen samen de therapie laten slagen.

Werkwijze tot het komen van een diagnose:

Gedragsonderzoek & advies

Een gedragsonderzoek vindt vrijwel altijd bij u thuis plaats, het is belangrijk om de hond in zijn eigen omgeving te zien. Er zijn vele redenen waarom een hond bepaald gedrag stelt, gedragstherapie is daarom altijd maatwerk.

Een eerste consult duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Tijdens dit consult worden er vragen gesteld om achter de oorzaak van het gedrag te komen.

Vóór het consult ontvangt u een uitgebreid vragenformulier. Het is belangrijk dit zo volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen. Op basis van dit vragenformulier bereid ik me voor op het bezoek, zodat ik dan meer tijd heb om dieper in te gaan op het daadwerkelijke probleemgedrag.

Wie is erbij?

Bij de gedragstherapie worden best alle huisgenoten betrokken. Het is belangrijk om een volledig beeld te krijgen van situatie waarin de hond het vaakst verkeerd.

Als het lukt om een filmpje te maken van het probleemgedrag dan is dit een meerwaarde bij de voorbereiding. Het is echter niet de bedoeling om het gedrag uit te lokken voor het filmpje.

’t Hondenrijk

Carla Op de Beeck

Hondenkapsalon
Hondengedragsbegeleiding & advies

Schoorbroekstraat 23
3806 Velm

0465/ 032 711
info@hethondenrijk.be
www.hethondenrijk.be

Hondengedragsdeskundige
Hondengedragsdeskundige

Het advies- & therapieplan

Na de bevraging en het consult stel ik op basis van de bevindingen, een advies en therapieplan op. De gedragstherapie valt of staat met een correcte uitvoering. Sommige problemen zijn makkelijker op te lossen dan anderen. Het komt voor dat er na het eerste consult alleen nog telefonisch begeleiding nodig is, in andere situaties zijn er na het eerste consult nog gedragslessen nodig.

Ik bied geen zogenaamde ‘quick fix’. Gedrag is complex en om een duurzame gedragsverandering te realiseren zullen we hard moeten werken. U zal zelf aan de slag moeten. Elke hond is een uniek individu en er zijn ontzettend veel factoren die uiteindelijk maken dat de hond zich gedraagt zoals hij doet.

Ik kijk altijd samen met u hoe we u en uw hond het beste kunnen helpen.

Heb je nog vragen over mezelf of mijn diensten? Blijf er niet mee zitten.
Neem contact opgedragsbegeleiding voor honden